Coraz więcej kobiet w samorządach!

Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się gminy i powiaty o jednym z najwyższych wskaźników feminizacji! To znaczy, że w samorządach rządzą kobiety! Na tle gmin wiejskich na szczególną uwagę zasługuje Garbatka-Letnisko, w której aż 83,3 proc. stanowisk w gminnych organach zajmują kobiety. 

Na Mazowszu mieszka ponad 2,8 mln kobiet, co stanowi 52,2 proc. wszystkich mieszkańców naszego regionu! Najwięcej jest pań w wieku 35-39 lat, a średni wiek Mazowszanek to 42,9 lat. Kobiety dominują nad mężczyznami nie tylko liczebnie – statystyki pokazują, że panie są też lepiej wykształcone – 35,6 proc. z nich ma wykształcenie wyższe. To oznacza, że co trzecia kobieta może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych! Dla porównania wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 26,5 proc. Przekłada się to na przesunięcie granicy wieku, w którym Mazowszanki decydują się na ślub i macierzyństwo. Według statystyk kobiety wychodzą za mąż w wieku 28,7 lat, a pierwsze dziecko rodzą, mając 29,5 roku

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że wkład kobiet w rozwój województwa mazowieckiego jest nie do przecenienia. – Nie byłoby sukcesu Mazowsza, gdyby nie przedsiębiorcze, silne i wrażliwe na problemy społeczne kobiety. Cieszę się, że kobiety realizują się w różnych dziedzinach życia i że praca w samorządach jest dla nich źródłem dużej satysfakcji. Mazowsze potrzebuje kobiet!

Kobiety na rynku pracy

W województwie mazowieckim w 2022 roku pracowało ponad 1,2 mln kobiet. Najwięcej jest zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (prawie 83 proc.), w branży związanej z działalnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną (blisko 60 proc.) oraz w budownictwie (ponad 18 proc.). Kobiety dominują również w placówkach edukacyjnych – 84 proc. nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to kobiety. Silną feminizacją charakteryzują się też urzędy. Prawie 70 proc. wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i połowa kadry dyrektorskiej to kobiety.

Coraz więcej pań w samorządzie

Kobiety są ambitne, zaangażowane i chcą działać na rzecz rozwoju swoich lokalnych społeczności. Według danych Krajowego Biura Wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 roku na 551 mandatów radnych wojewódzkich aż 161, czyli niemal co trzeci, przypadło w udziale paniom! Ten trend był widoczny również w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na 51 mandatów 16 sprawują panie. Ponadto dwie radne – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – wchodzą w skład pięcioosobowego zarządu województwa mazowieckiego. Obie zgodnie twierdzą, że panie w samorządach są obecne, widoczne, a przede wszystkim skuteczne. Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, przybywa kobiet piastujących najwyższe stanowiska w miastach, gminach i powiatach. – Kompetencje nie mają płci. Kobiety, które podejmują decyzję, by działać dla swoich społeczności, są bardzo dobrze zorganizowane, przedsiębiorcze, nie boją się wyzwań i codziennie udowadniają, że nie są słabą płcią.

Kobieca rewolucja na wsi

Prawdziwy postęp dokonał się na mazowieckich wsiach. Co ciekawe, w rankingu najbardziej sfeminizowanych gmin wiejskich prym wiodą dwie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Są to Garbatka-Letnisko i Michałowice, które zostały sklasyfikowane ex aequo na trzecim miejscu ze wskaźnikiem feminizacji na poziomie 83,3 proc. Co znaczy, że to panie dominują zarówno w organach przedstawicielskich, jak i wykonawczych. A zatem kobietom przypadło tam w udziale najwięcej mandatów w radach gmin, to także tam funkcję wójta pełnią panie!

 

W województwie mazowieckim na 7285 sołtysów aż 3248 foteli objęły kobiety. To oznacza, że niemal co drugi sołtys to sołtyska!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *