Uncategorized

Fizjoterapia pocovidowa ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego

Trwa konkurs ofert na realizatorów programu w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19. Program ma objąć ponad 1160 osób. Na jego realizację samorząd województwa przeznaczy w tym roku 2 mln zł. Nabór dla realizatorów potrwa do 7 czerwca 2021 r.

Ok. 60 proc. ozdrowieńców boryka się z objawami pocovidowymi. Wśród najczęściej wymienianych dolegliwości znajdują się bóle mięśni czy problemy z koncentracją. Jak zauważa dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych infekcja wirusowa nie kończy się wraz z ustąpieniem objawów klinicznych czy po wypisaniu ze szpitala. – Okazuje się, że przez wiele tygodni utrzymuje się szerokie spektrum objawów określane mianem zespołu pocovidowego. Najdłużej pacjenci odczuwają ekstremalne zmęczenie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które długo pozostawały w stanie niedotlenienia.

Te osoby, by móc dalej normalnie funkcjonować w społeczeństwie i pracować, wymagają długotrwałej rehabilitacji w tym fizjoterapii dodaje marszałek Adam Struzik. – Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu środków z budżetu województwa na terapię dla osób z utrzymującymi się objawami pocovidowymi. Przy opracowaniu programu współpracowaliśmy z Krajową Izbą FizjoterapeutówCel był bowiem jeden, aby zapewnić kompleksową pomoc zarówno edukacyjną, jak i fizjoterapeutyczną mieszkańcom naszego województwa.

Kto będzie realizował program?

Podmioty realizujące program zostaną wybrane w drodze konkursu ofert. Nabór trwa do 7 czerwca 2021 r. Planuje się, że od lipca mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać z programu.

Skala problemu jest ogromna zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego: – Dlatego ruszamy z programem. W sumie wsparciem edukacyjnym i terapeutycznym chcemy objąć ponad 1160 mieszkańców Mazowsza. Na tegoroczną edycję przeznaczymy 2 mln zł.

 

Wsparcie realizowane będzie w ramach pakietu podstawowego obejmującego 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, 1 wizytę terapeutyczną oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową lub w ramach pakietu rozszerzonego obejmującego 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, maksymalnie 18 wizyt terapeutycznych oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową. O rodzaju zastosowanego programu i jego zakresie decydować będzie fizjoterapeuta.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu mogą zgłaszać się osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które nie korzystają z innych programów o podobnym charakterze finansowanych ze środków publicznych oraz nie korzystają ze świadczeń finansowanych ze środków NFZ.

Warunkiem uczestnictwa jest przebycie COVID-19 (potwierdzone testem genetycznym lub zaświadczeniem od lekarza) i przedłużające się dolegliwości pocovidowe. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmie fizjoterapeuta.

Zespół pocovidowy

Przypuszcza się, że naturalny zespół pocovidowy  może trwać około 6 miesięcy, o ile zmiany narządowe nie przekształcą się w stan przewlekły.  Wirus atakuje głównie układ oddechowy, ale im dłużej trwa pandemia, tym więcej obserwacji ujawnia zmiany w innych narządach. „Ozdrowieńcy” zwracają uwagę m.in. na tzw. mgłę covidową, problemy z pamięcią czy koncentracją. Poza tymi objawami występują także bóle mięśni, klatki piersiowej, głowy, zaburzenia równowagi, stany lękowe i depresyjne. Jak zauważa dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, obecnie mówimy już nie tylko o problemach z oddychaniem, ale także o dolegliwościach o podłożu neurologicznym, kardiologicznym czy ruchowym. – Obserwujemy również wiele osób, które nie wróciły do kondycji fizycznej sprzed choroby. Bardzo długo utrzymują się także problemy z oddychaniem, zwłaszcza u osób, które miały zapalenie płuc w wyniku zakażenia SARS-COV2. To właśnie ci pacjenci powinni jak najszybciej zostać skierowani na rehabilitację oddechową. Jedną z konsekwencji przebytego zakażenia są również problemy kardiologiczne, zwłaszcza u osób, które przed zakażeniem cierpiały na choroby serca. Jest też cała grupa chorych, którzy skarżą się na zaburzenia natury neuropsychologicznej. Dlatego opieka pocovidowa powinna mieć charakter interdyscyplinarny. Powinna być mądrze zaplanowana ze zwróceniem uwagi na poszczególne populacje. Najbardziej narażone na zespół po(st)covidowy są osoby starsze, z obciążeniami układów krążenia i oddechowego, z astmą, z przewlekłą choroba obturacyjną oskrzeli, cukrzycą, otyłe, a także te, które miały ostre objawy covidowe. Jeśli nadal po kilku miesiącach od choroby utrzymują się duszności, nierównomierne tętno, brak kondycji fizycznej, ból w klatce piersiowej – takie osoby powinny jak najszybciej zgłosić się do lekarza, by ustalić racjonalną rehabilitację w okresie pocovidowym.Nades

 

 

Nadesłał

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *