ARTYKUŁYPOLECANE

MAZOWSZE POMAGA – Nowe drogi, boisko i żłobek w powiecie płockim

Remont drogi powiatowej Soczewka-Łąck, przebudowa i budowa ulic osiedlowych w Bielsku, budowa żłobka i świetlicy w Nowym Gulczewie czy budowa boiska przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 4,8 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

To wyraz naszej mazowieckiej solidarności – podkreśla marszałek Adam Struzik– Zdajemy sobie sprawę, że czas pandemii nie należy do łatwych. Wiele samorządów lokalnych często nie ma wystarczającej ilości środków w swoich budżetach. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby również w tym roku zabezpieczyć całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł na programy wsparcia. Niestety wiele gmin, miast, podobnie zresztą jak samorząd województwa, nie może liczyć na sprawiedliwy podział środków w ramach programów rządowych, w związku z czym to nasze wsparcie dla wielu jest jedynym źródłem dodatkowych funduszy. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega – podsumował marszałek Adam Struzik.

Instrument zadań ważnych to jeden ze sztandarowych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku, na jego realizację przeznaczyliśmy 151 mln zł, z czego 95 mln zł na nowe projekty – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk– Wśród nich znalazły się m.in. remont drogi powiatowej nr 2974W, II etap przebudowy i budowy ulic osiedlowych w Bielsku, budowa żłobka i świetlicy w Nowym Gulczewie czy budowa boiska przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, na wsparcie których dziś podpisaliśmy umowy. Na realizację tych inwestycji przeznaczymy 4,8 mln zł z budżetu Mazowsza – dodaje.

Remont drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck

Droga powiatowa nr 2974W Soczewka-Łąck przebiega przez znajdujące się na terenie powiatu płockiego gminę Nowy Duninów, miejscowość Soczewka oraz gminę Łąck. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty ziemne, wyrównana zostanie istniejąca i powstanie nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, wzmocnione zostaną także pobocza drogi. Samorząd Mazowsza na ten cel przekazał ponad 1,5 mln zł.

Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w Bielsku

 Samorząd Mazowsza przeznaczył 1,2 mln zł na przebudowę i budowę ulic osiedlowych w Bielsku. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni dróg i ulic wraz z chodnikami, zjazdami, przebudową skrzyżowań, regulacją włazów studzienek kanalizacyjnych i skrzynek zasuw wodociągowych. W ramach inwestycji wybudowana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną ulice: 22 lipca (obecnie J. Kochanowskiego), Gen. K. Świerczewskiego (obecnie ul. Zacisze), Stodólna Wschodnia, Kasztanowa, ulica bez nazwy o dł. 170 m i ciąg pieszo-jezdny Broniewskiego w Bielsku.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości

Zakres inwestycji obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska, w skład którego wchodzi – boisko większe do piłki ręcznej oraz siatkówki i tenisa, boisko mniejsze do siatkówki i koszykówki, 4-torowa bieżnia i skocznia do skoku w dal, zakola bieżni, rzutnia do kuli, wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem, ogrodzeniem, zadaszonymi siedziskami sportowymi oraz przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i nasadzenie zieleni. Samorząd Mazowsza na ten cel przekazał ponad 1,3 mln zł.

Budowa żłobka i świetlicy-klubu w Nowym Gulczewie

Blisko 830 tys. zł samorząd Mazowsza przeznaczy na budowę żłobka dla 20 dzieci i świetlicy dla mieszkańców w Nowym Gulczewie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie parterowy budynek o powierzchni 279,18 m2 podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej  oraz sieci gazowej.

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Nadesłał:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *