ARTYKUŁY

Arkady w Gostyninie w rękach Samorządu Mazowsza

Samorząd województwa mazowieckiego zakupił jatki miejskie w Gostyninie. W zabytkowym budynku mieścić się będzie Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zdaniem marszałka Adama Struzika mieszczący się przy ul. Floriańskiej 23 budynek Kramów doskonale sprawdzi się w roli muzeum. – To miejsce wyjątkowe i bardzo charakterystyczne dla Gostynina. Nie da się przecenić jego wartości historycznej, gdyż jest to jeden z niewielu zachowanych w mieście przykładów architektury municypialnej. Chcemy przywrócić mu dawną świetność, stąd pomysł na stworzenie tu oddziału naszego Muzeum Mazowieckiego, w którym prezentowane będzie dziedzictwo kulturowe i wieloetniczne społeczności zamieszkałych w tym rejonie. Ludzi współpracujących ze sobą, szanujących swoją odrębność i pracujących na rzecz wspólnoty i miasta. 

Neoklasycystyczny budynek Kramów, który początkowo nosił nazwę jatek miejskich, został wzniesiony ok. 1924 r. z inicjatywy Michała Żychlińskiego, pierwszego burmistrza Gostynina. Autor projektu jest nieznany. W okresie okupacji, w latach 1942-1945, budynek pełnił funkcję więzienia sądowego.  W 1946 r. przejęło go miasto. W okresie powojennym mieściły się tam biuro i hurtownie Miejskiego Handlu Detalicznego. W ostatnich latach funkcjonowały w nim lokale użytkowe, obecnie nie jest użytkowany. Będąca własnością osób fizycznych nieruchomość  stanowi element wpisanego do rejestru zabytków zespołu staromiejskiego miasta Gostynina. Wpisany jest też do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk w nowej placówce kulturalnej samorządu Mazowsza organizowane będą wystawy, zajęcia edukacyjne i  animacyjne oraz koncerty. – Powstanie tu lokalne centrum działań kulturotwórczych na rzecz społeczności lokalnych Gostynina i okolic. Głównym tematem ekspozycji stałej będzie historia miasta i zamku gostynińskiego, ukazująca również wielokulturowość regionu – w tym związki ze społecznością żydowską.

Ekspozycję nowego muzeum utworzą historycy Muzeum Mazowieckiego w Płocku we współpracy z historykami i regionalistami ziemi gostynińskiej dodaje dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj – Jesteśmy przekonani, że nowa placówka nie tylko wzbogaci życie kulturalne Gostynina i regionu, ale także przyczyni się do ocalenia zabytków kultury materialnej tego miasta. 

Marta Milewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *