Ubezpieczenia dla rolników

Rolnicy będą mogli ubezpieczyć się już od  4 zł w każdej placówce pocztowej.Sezon wakacji to dla rolników okres wytężonej pracy. Narażeni są oni na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki. Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, przenoszenie ciężkich przedmiotów, czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia, a często nawet życia rolników.

Z myślą o zabezpieczeniu finansowym rodziny rolnika na wypadek jego śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, związanym z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym, powstało ubezpieczenie „Bezpieczne Prace Rolnicze”. Jest dostępne dla osób dokonujących wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników „KRUS”, mogą oni ubezpieczyć się za jedyne 4 zł na okres 90 dni.

Z ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem, rodzinie ubezpieczonego rolnika wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50 000 zł. Zakresem ubezpieczenia objęta jest śmierć ubezpieczonego wskutek m.in.: upadku, uderzenia i przygniecenia przez przedmioty, uderzenia, przygniecenia lub pogryzienia przez zwierzęta, przejechania, uderzenia lub pochwycenia przez środek transportu, pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.

Klienci mogą przystąpić do ubezpieczenia rolniczego w każdej placówce Poczty Polskiej.

 

Rzecznik prasowy, Poczta Polska

Fot, Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *