W Gdańsku wykonano pierwszy na świecie zabieg chemioterapii wewnątrzotrzewnowej u niemowlęcia

Zabieg wykonano w . Po raz pierwszy na świecie cytoredukcję oraz chemioterapię wewnątrzotrzewnową przeprowadzono u dziecka poniżej 1. roku życia.

Do tej pory zabieg ten był wykonywany u pacjentów powyżej 2. roku życia, jednak po zastosowaniu odpowiednich modyfikacji w gdańskim ośrodku udało się przeprowadzić go u siedmiomiesięcznego dziecka z rozpoznaniem mięsaka tkanek miękkich typu nie- RMS. Ze względu na wiek dziecka lekarze musieli zmodyfikować standardową procedurę HIPEC (chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii).

Według dostępnej literatury była to pierwsza chemioterapia wewnątrzotrzewnowa na świecie u niemowlęcia. Operację przeprowadził zespół pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Piotra Czauderny, kierownika Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, oraz dr. hab. n. med. Tomasza Jastrzębskiego, prof. GUMed z Kliniki Chirurgii Onkologicznej.

Nowotwory otrzewnej – trudny przeciwnik

Nowotwory rozsiane w jamie otrzewnej zwykle wiążą się z zaawansowanym stadium choroby w chwili rozpoznania oraz złym rokowaniem i częstymi nawrotami. Są bardzo oporne na dożylne leczenie chemioterapeutyczne, co jest spowodowane istnieniem fizjologicznej bariery “otrzewna – osocze”, która ogranicza wchłanianie leków. Najskuteczniejszym leczeniem w przypadku tych nowotworów jest zastosowanie cytostatyków miejscowo, w formie zabiegu chemioterapii wewnątrzotrzewnowej.

Ewa Kurzyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *