Koronawirus Cz. 2 – Świadczenia za czas kwarantanny, izolacji i pobytu w szpitalu

Pojęcia kwarantanna i izolacja występują coraz częściej w naszym życiu codziennym. Oczywiście nikomu nie życzę znalezienia się w takiej sytuacji, ale myślę, że warto wiedzieć jakie świadczenia przysługują w tym okresie. A zatem co to jest kwarantanna i izolacja i jakich świadczeń możesz oczekiwać?

Kwarantanna i izolacja nałożone decyzją inspektora pracy traktowane są jak okres niezdolności do pracy, podobnie jest z kwarantanną nakładaną na osoby powracające z zagranicy. W przypadku gdy dobrowolnie powstrzymasz się od pracy i nie otrzymasz zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje Ci prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby. O wysokości tych świadczeń i zasadach dokumentowania jest m.in. ten odcinek. Poniżej – link do strony ZUS, na którym można pobrać oświadczenie przez osoby odbywające kwarantannę po powrocie z zagranicy

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

Pracodawca lub ZUS może sprawdzić prawdziwość oświadczenia w SANEPID Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, to jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w art. 35 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli gdy lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, podda osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji lub kwarantannie oraz badaniom, również w przypadku, gdy brak jest decyzji inspektora sanitarnego, a następnie ubezpieczony otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, to ubezpieczonemu będą przysługiwały świadczenia z tytułu choroby. Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, ubezpieczony może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=UqG9pRlqpX4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *