ARTYKUŁYPOLECANETechnologie

Program “Mój prąd”

Program “Mój prąd”Program bezzwrotnych dopłat do paneli fotowoltaicznych „Mój prąd” ogłoszony w lipcu 2019 roku jest obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki niemu ma nastąpić zwiększenie ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na rynku energetycznym.

W założeniach program ten jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych i zaplanowano go na lata 2019 – 2024 do wyczerpania przeznaczonego budżetu w wysokości 1 mld złotych. Dopłata z programu „Mój prąd” dotyczy jedynie instalacji związanych z fotowoltaiką, w której skład wchodzą panele, niezbędne dodatkowe urządzenia, usługa instalacji itp. o mocy 2-10 kW, co wystarcza na potrzeby większości domów jednorodzinnych. Nie przewiduje się dopłaty do rozbudowy istniejących instalacji.

Wysokość dopłaty ustalono maksymalnie na 5000 złotych lub do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Dotacja nie będzie opodatkowana. Program obejmuje instalacje opłacone po 23 lipca 2019 roku i będą wypłacane po rozpatrzeniu wniosku pozytywnie.

Należy pamiętać, że liczy się potwierdzona data wpłaty. Zasady wypłacania dotacji oraz ewentualnych zmian znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

instalacja pv mój prąd fotowoltaiczna dotacja

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub przesłać pocztą w w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Druki umowy również znajdują się na stronie Funduszu. Do pobrania tutaj: www.nfosigw.gov.pl

Potrzebne do wniosku dokumenty, które trzeba załączyć:

 – Faktury za zakup i instalację systemu fotowoltaicznego

 – Potwierdzenie opłacenia faktur za instalację (po 23 lipca 2019)

 – Potwierdzenie wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) licznika na dwukierunkowy

koszt inwestycji - program mój prąd

Wniosek będzie można złożyć po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu od dystrybutora, do sieci którego przyłączona będzie instalacja, dokumentu potwierdzającego zamontowanie licznika dwukierunkowego wraz z informacjami o umowie kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

www.kulczyccygroup.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *